Aktualności

Posiedzenie Zarządu Fundacji Zostaw Ślad

Dnia 12.05. 2017 roku o godzinie 17.00 w Paczynie odbyło się Roczne Zebranie Fundacji ZOSTAW ŚLAD.
Zebranie zakończyło się przyjęciem uchwał zatwierdzającej sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2016 i uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2016.
Poniżej przedstawiamy porządek zebrania i kilka zdjęć z zebrania.

Porządek zebrania rocznego
Fundacji Misjonarzy Klaretynów
ZOSTAW ŚLAD
Zwołanego na dzień 12.05.2017 w Paczynie na godz. 17.00
1 – Otwarcie obrad.
2 - Stwierdzenie prawomocności obrad.
3 – Przyjęcie porządku obrad.
4 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Fundacji za rok 2016.
5 – Pytanie do Sprawozdania Zarządu Fundacji za rok 2016.
6 – Przedstawienie programu pracy Fundacji w 2017 roku.
7 - Zatwierdzenie programu pracy Fundacji w roku 2017.
8 – Podjęcie następujący uchwał:
a – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2016.
b - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2016.
c – w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016.
d – w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
9 – Dyskusja i sprawy różne.
10 – Zamknięcie zebrania.Dodano: 2017-06-22 11:03:31       Zmieniono: 2017-06-22 11:07:00