Projekty Fundacji

Wiercenie studni w Bouafle na Wybrzeżu Kości Słoniowej

W ramach wsparcia projektu Fundacji ZOSTAW ŚLAD do klasztoru Misjonarzy Klaretynów w Paczynie w czewcu 2014, przyjechała grupa ok 50 dzieci ze szkoły z Raszowej. Dzieci miały okazję spotkania z ewangelizacyjną grupą Claret Gospel przebywająca w Polsce i mieszkająca kilka dni w Paczynie. Dzieci konkretną kwotą zebraną w szkole i na Rodzinnym Festynie wsparły kopanie studni w mieście Bouafle skąd pochodzą nasi czarni goście. Jest to jeden z 4-ch realizowanych w tym roku 2014 projektu Fundacji. Dzieci miały okazję zaśpiewać, zatańczyć i zagrać na afrykańskich instrumentach. Dziewczyny z Wybrzeża Kości Słoniowej pokazały jak robi się włosy i makijaże. Próbowano także napoju z kwiatu afrykańskiego tzw. bissap, a dzieci zrewanżowały się polskimi lodami. Spotkanie z Afryką na żywo było pełne śpiewu, tańca i radości. Licznie robione zdjęcia i konkretne spotkanie na długo pozostaną w pamięci i w sercu dla wielu uczestników. Dzieci zostawiły bardzo konkretny wyraźny ślad na kontynencie afrykańskim.

Dziękujemy organizatorom za tak piękną i edukacyjną inicjatywę.

O. Roman Woźnica cmf

WYJAŚNIENIE DO PROJEKTU WYKOPANIA STUDNI W BOUAFLE NA WYBRZEŻU KOŚCI SŁONIOWEJ.

Dnia 18.11.2015 roku do Zarządu Fundacji wpłynęło pismo z prośbą o pewne zmiany w projekcie STUDNIA w Afryce, na który to fundusze są zbierane od kilku lat.
Misjonarze Klaretyni pracujący w Bouafle na Wybrzeżu Kości Słoniowej proszą, by zrezygnować ze studni głębinowej o wysokich kosztach i wyremontować już istniejące studnie na wioskach.
Po ostatnich wyborach na Wybrzeżu Kości Słoniowej sytuacja jest stabilna i polepszyła się sprawa wody pitnej w Bouafle, gdzie początkowo projektowano kopanie studni głębinowej (patrz pismo z dnia 18.11.2015).
Zarząd Fundacji przychylił się do tej prośby i zdecydował wyremontować jedną ze studni i przeznaczyć część funduszy na budowanie studni w nowo otwartej od listopada naszej placówce w Burkina Faso w mieście Koudougou.
Cały projekt jest pilotowany przez o. Andrzeja Kobylińskiego i o. Tomasza Pawlika, klaretynów pracujących w Bouafle.
Jeszcze w grudniu zostały wysłane pieniądze na remont drugiej studni. Czekamy na końcowe rozliczenie i zdjęcia z realizacji naszego projektu.
Dziękujemy wszystkim wspierającym to Boże dzieło.

o. Roman Woźnica cmf
prezes Fundacji ZOSTAW ŚLAD


TŁUMACZENIE:

Kouakou Konan Thomas, GBODOUFLA 20.10.2015
Catechiste

Prośba o reparację pompy hydraulicznej.

Drodzy przyjaciele zwracam się do Was z bardzo serdeczną prośba.
Nazywam się P. Kouakou Konan Thomas, jestem katechistą w wiosce Gbodoufla i jestem odpowiedzialny za wspólnotę chrześcijan, która jest zdecydowaną większością. Na dzień dzisiejszy na cztery istniejące pompy zaopatrujące wioskę w wodę dwie są nieczynne (uszkodzone). Całą populacja, a zwłaszcza ludzie starsi – nasi rodzice i dziadkowie żyją w dosyć trudnych warunkach bez stałego dostępu do wody.
Drodzy Państwo w tych krótkich słowach chciałem podzielić się z Wami naszymi kłopotami. Bardzo Was proszę o pomoc i zaradzenie tej trudnej sytuacji poprzez reparację pomp. Już 19 października dokonaliśmy oględzin zapraszając specjalistów, którzy wstępnie oszacowali koszt remontu na 2 400 000 cfa. Pierwsza pompa-nożna to koszt 1 900 000 cfa (ok. 3000 euro), zaś druga 500 000 cfa (ok. 800 euro).
Zdając sobie sprawę, że nie mamy takich funduszy zwracamy się do Was z prośbą o pomoc.
Wioska liczy ok. 10 000 mieszkańców nie licząc dzieci, więc sami widzicie jak bardzo jest nam potrzebna woda do normalnego życia. W naszych planach, czy marzeniach mamy elektryfikacje wioski, ośrodek zdrowia dom kultury.

Z wyrazami szacunku

Kouakou Konan Thomas,
katechista z Gbodoufla

Ps. W załączniku list w oryginale i kosztorysy obydwu studni.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TŁUMACZENIE:

Drodzy bracia i siostry dobrodzieje

Drodzy Przyjaciele. Bardzo się cieszę, iż to ja mogę wyrazić wielką wdzięczność wszystkich mieszkańców naszej wioski, mających dzięki Wam pod dostatkiem wody z wyremontowanej studni. Wszyscy moi bliscy bardzo Wam dziękują i proszą niech Bóg pełen miłosierdzia da długie życie i pomyślność wszystkim członkom i dobroczyńcom współpracującym z Fundacją ZOSTAW ŚLAD. Niech dobry Bóg udzieli darów roztropności, mądrości, inteligencji oraz zdrowia ze stali, abyście mogli jeszcze wielu potrzebującym przyjść z pomocą.
Błogosławionego roku 2016.
Dziękując jeszcze raz za uruchomienie pierwszej pompy, nieśmiało prosimy, abyście pochylili się nad remontem drugiej zepsutej pompy.
Niech Pan błogosławi, abyście dalej sprawiali wiele radości w ludzkich sercach. Dziękujemy, dziękujemy…
Niech Pan po stokroć wynagrodzi.

Wasz przyjaciel
K. K. Thomas