Projekty Fundacji

Wsparcie Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Niewidomych Dzieci „Światło Nadziei” na Ukrainie

Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Niewidomych Dzieci „Światło Nadziei” im. Św. Jana Pawła II, który znajduje się w Starym Skałacie (woj. Tarnopolskie) na Ukrainie, zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie działalności Centrum w służbie najmłodszym Niewidomym dzieciom z całej Ukrainy.

Nasze Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża założyła ociemniała Matka Elżbieta Róża Cacka.W wieku 22 lat Róża całkowicie straciła wzrok. Całe swoje życie poświęciła służbie Niewidomym, zakładając najpierw Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, a później i nasze Zgromadzenie, charyzmatem którego jest służba niewidomym fizycznie i duchowo na wszystkich etapach ich życia. W Polsce prowadzimy kilka placówek. Najbardziej znany w Polsce jest nasz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niewidomych Dzieci w Laskach pod Warszawą. Od ponad 20 lat służymy Niewidomym też na Ukrainie. Obecnie mamy na Ukrainie dwie placówki: w Żytomierzu i w Starym Skałacie.

W Żytomierzu pracujemy w Szkole dla Dzieci słabowidzących, prowadzimy zajęcia z rozwoju motoryki palców. To jest etap przygotowania do czytania pisma brajla. Prowadzimy też Bibliotekę Wiedzy Religijnej.

Placówka w Starym Skałacie istnieje od 1991 roku. Początkowo prowadziłyśmy katechezę przy Parafii oraz pracowałyśmy w zakrystii. W miarę rozwoju Placówki nasza działalność się rozszerzała. Przyjmowałyśmy na wakacje i ferie niewidome dzieci, młodzież i dorosłych z Żytomierza i Charkowa, gdzie służyłyśmy Niewidomym przez 17 lat.

W 2010 roku powstała konieczność zorganizowania takiej formy działalności, która by wspierała rodziców, którym się rodzą niewidome dzieci, a także dzieci z dodatkowymi sprzężeniami w wieku od 0 do 8 lat.

Na Ukrainie istnieją Szkoły dla Niewidomych i Słabowidzących. Jest ich mało, ale jednak są. Gorzej wygląda sprawa Przedszkoli dla Niewidomych, a szczególnie dla Niewidomych z dodatkowymi niepełnosprawnościami. Im trudniejsze dziecko, tym szybsza odmowa. Natomiast w najtrudniejszej sytuacji są ci rodzice, którym rodzą się niewidome dzieci. Rodzice nie wiedzą do kogo mają się zwrócić o pomoc. Rodziny często się rozpadają, gdyż nie radzą sobie sami z tym, co ich spotkało. Nie wiedzą, lak mają wychowywać dziecko, jak mają dotrzeć do niego, co mają robić. Osobom niepełnosprawnym jest bardzo trudno, często rodziny żyją w wielkiej biedzie. Zarówno dzieci jak i ich rodzice są pozbawieni jakiejkolwiek fachowej pomocy, zostają sam na sam z problemem, który najczęściej tak ich przygniata, że sobie z tym nie radzą. Część rodziców szuka wsparcia za granicą, natomiast większa część rodziców boryka się z tym problemem w pojedynkę. Brak specjalistycznej pomocy, brak wiedzy i wykształcenia rodziców oraz specjalistów powodują wielkie opóźnienia w rozwoju niewidomych dzieci, które są często nie do nadrobienia.

Początkowo przywoziłyśmy takie rodziny do Lasek, a w miarę tego jak rosła liczba zapotrzebowań, podjęłyśmy decyzję stworzenia na Ukrainie Centrum Wczesnej Interwencji dla Niewidomych Dzieci. Przez dwa lata zajmowałyśmy się organizacją takiego Ośrodka.

22 października 2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie naszego Centrum. Dzięki ofiarom ludzi Dobrej Woli udało się nam wyremontować pomieszczenia i wyposażyć gabinety w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny. Prowadzimy zajęcia z psychologiem, z tyflopedagogiki, orientacji w przestrzeni, rehabilitacji wzroku, fizycznej rehabilitacji. Dodatkowo prowadzimy manualne i rozwojowe zajęcia dla Dzieci, ale także i dla Rodziców.

Nasza Wspólnota liczy trzy siostry, wszystkie jesteśmy zaangażowane w posługę Dzieciom w Centrum. Oprócz tego zapraszamy też innych specjalistów z terenu Ukrainy, jak i z Polski, z Lasek (razem 4 osoby świeckie). Obejmujemy naszą opieką i pomocą rehabilitacyjną już 30 Rodzin z całej Ukrainy, gdyż jesteśmy jedynym tego typu Ośrodkiem.

Ze strony Państwa Ukraińskiego nie otrzymujemy żadnego wynagrodzenia. Obecnie trwa też nieogłoszona wojna, sytuacja ekonomiczna jest bardzo trudna. My możemy i nadal liczymy tylko na otwarte SERCA DOBRYCH LUDZI. Każde wsparcie, choćby nawet najmniejsze, jest dla nas ogromną pomocą!

Dziękuję FUNDACJI ZOSTAW ŚLAD w imieniu naszych najmłodszych Niewidomych Dzieci (0-8 lat), w imieniu ich Rodziców i nas Sióstr za każdą pomoc. Niech Bóg wynagrodzi stokrotnie i niech we wszystkim błogosławi!

Z darem wdzięczności i modlitwy s. Maria ZadorożnaСzcigodny Księże Romanie!

Przysyłamy serdeczne pozdrowienia z Ukrainy, a szczególnie z naszej Placówki w Starym Skałacie. Pragniemy napisać kilka słów o naszej pracy.
W październiku minęło równo 3 lata, jak istnieje nasze Centrum Rehabilitacji i Wczesnej Pomocy niewidomym Dzieciom imienia Jana Pawła II „ŚWIATŁO NADZIEI”. Cieszymy się, że możemy służyć pomocą naszym najmłodszym niewidomym dzieciom, oraz wspierać ich rodziców. W 2015 roku odwiedziło nasze Centrum ponad 20 dzieci z poważnymi wadami wzroku z całej Ukrainy. Regularnie organizujemy każdego miesiąca turnusy rehabilitacyjne, które trwają przez 7 dni. Z dziećmi i rodzicami na stałe pracują specjaliści:
- psycholog
- tyflopedagog
- nauczyciel z orientacji w przestrzeni
- rehabilitant ruchowy
- rehabilitant wzroku
Dodatkowo prowadzimy zajęcia manualne, zajęcia kulinarne, a także ogólnorozwojowe.
Nasz Ośrodek jest jedynym na całej Ukrainie, który wszechstronnie obejmuje niewidome dziecko takiego typu rehabilitacją. Niezmiernie wdzięczni i pełni uznania są rodzice naszych dzieci, które znajdują tu zrozumienie. Ponadto dostają zadanie dla realizacji podobnych ćwiczeń w warunkach domowych. Takie indywidualne plany są pomocne dla rodziców i bardzo ważne dla rozwoju naszych dzieci.
Szczególną opieką obejmujemy te dzieci, które oprócz ślepoty mają dodatkowe złożone niepełnosprawności.
Nasza służba i pomoc podopiecznym byłaby niemożliwa, jeśliby nie miałyśmy wsparcia od Ludzi Dobrej Woli. Każdy gest pomocy finansowej lub materialnej, a szczególnie modlitewnej jest dla nas OGROMNYM DAREM!
Pragniemy serdecznie podziękować Fundacji Misjonarzy Klaretynów „Zostaw Ślad” oraz Grupie Ewangelizacyjnej „Claret-Gospel”, a także wszystkim Ofiarodawcom za wspieranie naszej Placówki na Ukrainie.
Dziękujemy z całego serca za każdy dar, za każdą modlitwę! Niech Dobry Bóg wszystkim Wam błogosławi za okazane dobro. Niech Dzieciątko Jezus nieustannie rodzi się w Waszych sercach.

Z darem modlitwy i wdzięczności: Niewidome dzieci, ich Rodzice, Zespół pracowników Centrum, oraz Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża.

Stary Skałat, grudzień 2015