„Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie”

Oby i nam było dane Go ujrzeć w drugim człowieku, w naszych czynach, w owocach naszej pracy.

Idźmy przez życie tak, aby ślady naszych stóp pozwoliły innym dojść do Pana.

Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy życzy Zarząd Fundacji Misjonarzy Klaretynów ZOSTAW ŚLAD