1. Jacek Matejczyk - Przewodniczący Rady Fundacji
  2. Marcin Kowalewski - Członek Rady Fundacji
  3. Piotr Kler – Członek Rady Fundacji
  4. Tadeusz Lihs - Członek Rady Fundacji
  5. Józef Rodoń - Członek Rady Fundacji
  6. Marek Wilk - Członek Rady Fundacji