Adres korespondencyjny

Fundacja Misjonarzy Klaretynów
ZOSTAW ŚLAD
Paczyna, ul. Wiejska 67
44-120 Toszek

503 665 979

biuro@fundacjazostawslad.pl

Siedziba Fundacji

Fundacja Misjonarzy Klaretynów
ZOSTAW ŚLAD
Paczyna ul. Wiejska 67
44-120 Toszek

KRS: 0000458125
NIP: 626-30-11-866, REGON: 243235864
Konto bankowe: 45 1020 2368 0000 2102 0414 7906 (Bank PKO BP)