Fundacja została powołana do niesienia pomocy wszystkim osobom potrzebującym, zwłaszcza biednym i chorym w Polsce oraz na całym świecie.

Fundacja jest rzymskokatolicką organizacją pozarządową, działającą w oparciu o ustawy określające stosunki pomiędzy państwem a Kościołem Katolickim w Polsce, Ustawę o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (tekst jednolity Dz.U. nr 46 z 1991 r. poz.203), Ustawę z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.).