Obecni na posiedzeniu Zarządu Fundacji w dniu 23.11.2020 podejmują uchwałę w głosowaniu jawnym o wparciu finansowym odbudowy przedszkoli przez siostry klaretynki po przejściu huraganu w Hondurasie w wysokości  3 000,00 złotych – słownie: trzy  tysiące złotych.

Roman Woźnica                                    Prezes Zarządu Fundacji

Henryk Rudner                                     Zastępca Prezesa Zarządu

Janusz Imiołczyk                                    Członek Zarządu Fundacji