To co dla każdego z nas jest tak bardzo oczywiste, dla wielu dzieci w dalekiej Syberii jest jeszcze do odkrycia. Pomoc dzieciom pochodzącym z wielodzietnych rodzin, rozbitych rodzin, patologicznych rodzin jest celem projektu „PROMYK RADOŚCI”.

Projekt ma pomóc w wychowaniu dzieci – spotkania z psychologiem, terapia medyczna, korekcja mowy i inne, mają pomóc dziecku w przygotowaniu do normalnego życia. Nauka pracy w grupie, uczenie higieny osobistej, sprzątanie, nauka gotowania, przekonanie do postepowania według norm chrześcijańskich, to wszystko ma nauczyć dziecka odpowiedzialności, systematyczności, solidności, uczciwości tak bardzo potrzebnym w młodzieńczym i dorosłym życiu.

Tego bardzo trudnego, ale i szlachetnego zadania podejmują się siostry Adoratorki Krwi Chrystusa we współpracy z Misjonarzami Klaretynami…