Paczyna, ul. Wiejska 67, 44-120 Pyskowice
503 665 979 / biuro@fundacjazostawslad.pl
Fundacja Zostaw Ślad pomaga wszystkim osobom potrzebującym, złaszcza biednym i chorym w Polsce oraz na całym świecie.

“Jezus dziś ciebie zaprasza, wzywa cię,
byś zostawił swój ślad w życiu,
ślad, który naznaczyłby historię,
który naznaczyłby twoją historię
i historię wielu ludzi."

Brzegi, 30/07/2016